2024 AYT Konuları

2024 AYT konuları tam liste

Dilerseniz Ders ders konu listesini vermeye başlayalım :

MATEMATİK (30-31) :

 1. Polinomlar ,
 2. Dereceden Denklemler,
 3. Karmaşık Sayılar,
 4. Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom,
 5. Logaritma,
 6. Fonksiyonlar,
 7. Parabol,
 8. Eşitsizlikler,
 9. Trigonometri,
 10. Diziler,
 11. Limit,
 12. Türev,
 13. İntegral

Geometri(9-10):

 1. Üçgenler,
 2. Çokgenler – Dörtgenler,
 3. Çember ve Daire,
 4. Katı Cisimler,
 5. Doğrunun Analitik İncelenmesi,
 6. Dönüşümler,
 7. Çemberin Analitik İncelenmesi

Fizik(14):

 1. Vektörler,
 2. Bağıl Hareket,
 3. Newton’un Hareket Yasaları,
 4. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket,
 5. Atışlar,
 6. İş, Güç, Enerji,
 7. İtme ve Momentum,
 8. Kuvvet, Tork ve Denge,
 9. Kütle Merkezi,
 10. Basit Makineler,
 11. Elektriksel Alan ve Potansiyel,
 12. Paralel Levha ve Sığa,
 13. Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet,
 14. İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler,
 15. Çembersel Hareket,
 16. Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum,
 17. Kütle Çekim ve Kepler Yasaları,
 18. Basit Harmonik Hareket,
 19. Dalga Mekaniği,
 20. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite,
 21. Modern Fizik,
 22. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları.

Kimya(13):

 1. Modern Atom Teorisi,
 2. Gazlar,
 3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük,
 4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji,
 5. Kimyasal Tepkimelerde Hız,
 6. Kimyasal Tepkimelerde Denge,
 7. Kimya ve Elektrik,
 8. Karbon Kimyasına Giriş,
 9. Organik Kimya

Biyoloji(13):

 1. Sinir Sistemi,
 2. Endokrin Sistem,
 3. Duyu Organları,
 4. Destek ve Hareket Sistemi,
 5. Sindirim Sistemi,
 6. Dolaşım Sistemi,
 7. Solunum Sistemi,
 8. Üriner Sistem,
 9. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim,
 10. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi,
 11. Genden Proteine,
 12. Canlılarda Enerji Dönüşümleri,
 13. Bitki Biyolojisi,
 14. Canlılar ve Çevre

Edebiyat:

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat,
 2. Metinlerin Sınıflandırılması,
 3. Şiir Bilgisi,
 4. Edebi Sanatlar,
 5. Türk Edebiyatı Dönemleri,
 6. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi,
 7. Halk Edebiyatı,
 8. Divan Edebiyatı,
 9. Tanzimat Edebiyatı,
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı,
 11. Fecr-i Ati Edebiyatı,
 12. Milli Edebiyat,
 13. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı,
 14. Edebiyat Akımları,
 15. Dünya Edebiyatı

Coğrafya :

 1. Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi,
 2. Ekstrem Doğa Olayları ve Küresel İklim Değişimi,
 3. Nüfus Politikaları ve Türkiye Nüfusunun Geleceği,
 4. Yerleşmelerin Özellikleri,
 5. Ekonomik Faaliyetler, Doğal Kaynaklar ve Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi,
 6. Türkiye’de Ekonomi (Ekonomi Politikaları) ve Sektörel Dağılış,
 7. Türkiye’de Tarım, Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi,
 8. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 9. Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri,
 10. Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri,
 11. Küresel Ticaret,
 12. Türkiye Turizmi,
 13. Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü,
 14. Küresel Ticaret ve Dünyada Turizm,
 15. Ülkelerin Sanayileşme Süreci,
 16. Tarım-Ekonomi İlişkisi,
 17. Uluslar arası Örgütler,
 18. Çevre Sorunları,
 19. Jeopolitik Konum,
 20. Ülkeler Arası Etkileşim,
 21. Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar.

Tarih:

 1. Tarih ve Zaman,
 2. İnsanlığın İlk Dönemleri,
 3. Orta Çağda Dünya,
 4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası,
 5. İslam Medeniyetinin Doğuşu,
 6. Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri,
 7. Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi,
 8. Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453),
 9. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler,
 10. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti,
 11. Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 12. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı,
 13. Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni,
 14. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 15. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914),
 16. Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri,
 17. Sermaye ve Emek,
 18. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat,
 19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya,
 20. Milli Mücadele,
 21. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı,
 22. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya,
 23. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya,
 24. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya,
 25. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye,
 26. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Youtube kanalım : https://youtube.com/@BilimKysnda

2024 TYT Konuları

 

Bunları da sevebilirsiniz

2024 AYT Konuları” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir